...

Alfa Bet Polska

Realizacje

Dworzec Kolejowy „Nowa Łódź Fabryczna”

Nowy trzypoziomowy dworzec jest kluczowym elementem Nowego Centrum Łodzi. Na drugim poziomie, ulokowanym 16,5 metra pod ziemią, znajduje się stacja kolejowa z czterema peronami i ośmioma torami. Nowa stacja jest w stanie odprawić 20-krotnie więcej pasażerów niż wcześniej (nawet do 200 tys. dziennie).

Lokalizacja

Łódź, Plac Bronisława Sałacińskiego 1

Oddanie Inwestycji

grudzień 2016 r.

Zakres prac

wykonanie robót murowych i żelbetowych, oraz wykonanie instalacji sanitarnych odwodniających

Inwestor

PKP PLK, PKP SA, Miasto Łódź.

Zamawiający

Konsorcjum firm: Torpol-Astaldi-PBDiM-Interco

Galeria

Sprawdź pełną galerię realizacji

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Sekretariat

tel. 22 635 24 42 wew. 1
alfa-bet@alfa-bet.com.pl

Dział Przygotowania Produkcji

tel. 22 635 24 42 wew. 2
przygotowanie @ alfa-bet.com.pl

Dział Realizacji Produkcji

realizacja@alfa-bet.com.pl

Dział Księgowości

tel. 22 635 24 42 wew. 4
ksiegowosc @ alfa-bet.com.pl

Dział Zaopatrzenia Budów

tel. 22 635 24 42 wew. 5
logistyka @ alfa-bet.com.pl

Dział Napraw Gwarancyjnych

tel. 22 635 24 42 wew. 6
serwis @ alfa-bet.com.pl
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.