...

Alfa Bet Polska

Realizacje

Budowa Osiedla RED – PARK budynek „C”

Budynek C został zaprojektowany jako niezależny i wolnostojący obiekt, zlokalizowany na płycie garażu podziemnego. Wokół niego znajdują się tereny zielone, chodniki, drogi p.poż. oraz plac zabaw.

Nadano mu ujednolicony charakter elewacji, opartej na powtarzalnym module z pasami gładkich białych tynkowanych gzymsów, które biegną wzdłuż całego budynku oraz elementami tynku w kolorze brązowym. Jest on III etapem całego osiedla. Mieści się w nim 137 lokali mieszkalnych, oraz garaż podziemny.

Lokalizacja

ul. 28 Czerwca 1596r. nr 382 w Poznaniu

Oddanie Inwestycji

maj 2019 r.

Zakres prac

Generalne wykonawstwo inwestycji

Inwestor

RED – Real Estate Development Rhapsody Sp. z o.o., Sp.k.

Zamawiający

RED – Real Estate Development Rhapsody Sp. z o.o., Sp.k.

Galeria

Sprawdź pełną galerię realizacji

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Sekretariat

tel. 22 635 24 42 wew. 1
alfa-bet@alfa-bet.com.pl

Dział Przygotowania Produkcji

tel. 22 635 24 42 wew. 2
przygotowanie @ alfa-bet.com.pl

Dział Realizacji Produkcji

realizacja@alfa-bet.com.pl

Dział Księgowości

tel. 22 635 24 42 wew. 4
ksiegowosc @ alfa-bet.com.pl

Dział Zaopatrzenia Budów

tel. 22 635 24 42 wew. 5
logistyka @ alfa-bet.com.pl

Dział Napraw Gwarancyjnych

tel. 22 635 24 42 wew. 6
serwis @ alfa-bet.com.pl
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.